O Nas

Firma ESI – Engineering Support of Investments, została powołana celem zapewnienia wsparcia o najwyższej jakości podczas realizacji części inżynieryjnej prowadzonych przez Państwa inwestycji. Powierzając prowadzenie planowanej inwestycji firmie ESI otrzymujecie Państwo zapewnienie właściwej kontroli oraz skutecznego wsparcia na każdym etapie jej wykonania aż począwszy od procesu projektowego, poprzez nadzór nad wykonawstwem, na przekazaniu obiektu do użytkowania kończąc.

Nasza kadra składa się z wykwalifikowanych inżynierów, posiadających stosowne uprawnienia nadane przez Polską Izbę Inżynierią w Budownictwie. Posiadają oni szerokie doświadczenie, nabyte podczas realizacji inwestycji związanych m.in. z budową hal przemysłowych oraz produkcyjnych, obiektów biurowych, budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, jak również nadbudową, przebudową, rewitalizacją i modernizacją istniejących obiektów (w tym również o charakterze zabytkowym). Dzięki temu, członkowie naszego zespołu są doskonale przygotowani do pełnienia funkcji Menadżera Projektu, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika Budowy.

Wierzymy, że właściwa współpraca powinna opierać się na partnerstwie oraz zrozumieniu, zaś jej efektem końcowym musi być zrealizowana inwestycja całkowicie satysfakcjonująca klienta aż zarówno pod względem ekonomicznym, jak i jakościowym. Dlatego też firma ESI oferuje swoim kontrahentom prowadzenie inwestycji od fazy koncepcyjnej, poprzez projektowanie, aż po nadzór inwestorski nad realizacją prac, zapewniając przy tym najwyższą jakość obsługi kontraktu oraz satysfakcję z końcowego rezultatu.

„Inżynieryjne Wsparcie Inwestycji”